Ľudia

VLADIMÍR ŠVEC

Zakladateľ, riaditeľ a režisér Terchovského národného divadla.
Vyštudoval SOU spoločenského stravovania v Žiline, pracoval ako Dôstojník na riadiacej funkcii v Zbore väzenskej a justičnej stráže a od roku 2008 podniká v oblasti ubytovacích a stravovacích služieb.
Založil živú Krížovú cestu hranú počas Veľkého piatka v uliciach Terchovej, do ktorej sa zapájajú nielen členovia TND, ale aj farníci z Terchovej. Tri roky viedol Detskú dramatickú družinu Terchovského národného divadla. Popri tom všetkom organizuje Terchovský polmaratón, ktorého je tiež zakladateľom, a študuje Sociálnu prácu na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety.

BIBIÁNA JANŠOVÁ (ŠVECOVÁ)

Spoluzakladateľka Terchovského národného divadla, ktorá je v TND aktívna ako herečka, dramaturgička, asistentka réžie či režisérka, manažérka a správkyňa sociálnych sietí. Vyštudovala hudobno-dramatický odbor na SSUŠ v Martine a divadelné štúdiá na VŠMU v Bratislave. Počas štúdia pôsobila ako herečka v Mestskom divadla Actores v Rožňave (2015-2020) a vyučovala literárno-dramatický odbor na ZUŠ v Martine a Žiline. Momentálne sa aktívne venuje svojmu dieťatku na rodičovskej dovolenke.

ČLENOVIA TERCHOVSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA

Anna Šipkovianka Bobáňová
Jaroslav Ondruš
Sára Švecová
Samuel Laurenčík
Peter Laurenčík
Magdaléna Bartoš
Monika Lacúchová
Martin Gingo Novák
Lenka Orthová
Emília Šumská
Magdaléna Lodňanová
Tamara Švecová
Milan Moravčík
Matej Cvacho
Alena Vojteková
Sofia Zavadilová
Vladimír Maruna
Sebastián Košút
Pavol Lodňan
Eva Halasová
Mária Boháčová
Michal Cingel
Nikola Kavuláková
Ľuboslav Kavulák ml.
Daniela Komačková
Margita Mihová
Katarína Fulková
Soňa Zichová
Jakub Molnár
Patrícia Stehelová
Kristína Gersichová
Mária Bukovinská
Monika Lodňanová
Simona Staňová
Martina Gersichová